Vaša IP adresa je 3.226.72.194


Schovaj menu Zobraz menu

Redakčný systém je program, ktorý zjednodušuje a sprehľadňuje prácu s webovým obsahom (textami, obrázkami,...).

„Podstatou práce v redakčnom systéme je tvorba obsahu, ktorý je oddelený od dizajnu a funkcionality (sú dané na základe špeciálnych šablón) stránky. Obsahová zmena si nevynúti zmenu dizajnu alebo opravu ostatných informácií. Vďaka redakčnému systému má používateľ možnosť meniť obsah stránok a nemusí pritom ovládať programovací alebo skriptovací jazyk.
Náklady investované do redakčného systému sa vrátia vďaka nižším nákladom na údržbu a vytváranie podstránok.“

(Zdroj: Wikipédia)

Iné názvy pre redakčný systém

systém na riadenie obsahu webu, systém na riadenie webového obsahu, systém na riadenie obsahu webových stránok/webstránok, webový publikačný systém, systém manažérstva obsahu, v angličtine najčastejšie content management system (CMS) alebo web content management system (WCMS)

Systém práce s redakčným systémom (CMS)

V dnešnej dobe sa takmer výlučne používa systém (program a dáta) uložené na tom istom webovom serveri, ako výsledné webové stránky. Výhoda je možnosť upravovať stránky cez webové rozhranie z hociktorého počítača pripojeného na internet.

Základom je oddelenie obsahu od dizajnu stránky. Kým texty sú zvyčajne uložené v databáze, dizajn jednotlivých typov stránok je uložený ako šablóny (templates), ktoré sa dajú priebežne meniť. Zmenou šablóny dosiahneme okamžitú zmenu dizajnu na všetkých stránkach, ktoré šablónu používajú. To je veľmi výhodné pri zmenách grafiky stránok.

Pri zobrazovaní požadovanej stránky návštevníkom si redakčný systém vyžiada informácie o obsahu z databázy a spojí ich s dizajnom stránky definovanom v šablóne. Stránky HTML, ktoré si v prehliadači pozeráme, v skutočnosti v tejto podobe nie sú na serveri uložené, ale sú generované.

Funkcionalita systému býva rozdelená do viacerých modulov, napríklad fotogaléria, ankety, bannery. Moduly sú zvyčajne nezávislé a stačí nainštalovať iba tie moduly, ktoré potrebujeme.

Výhody používania redakčného systému

Tým, že obsah môžeme ľubovoľne premiestňovať a upravovať, získavame úžasnú flexibilitu v práci s webovými stránkami. Nemusíme sa zaoberať technickými záležitosťami, ale môžeme sa sústrediť na informačnú hodnotu webu.

Redakčný systém neposkytuje služby iba správcovi stránok, ale zabezpečuje aj potrebnú interaktivitu s návštevníkmi. Návštevníci sa môžu registrovať, zapájať do diskusií, hlasovať v anketách a podobne. Zo strany správcu je možné do tohoto procesu on-line zasahovať a vyhodnocovať.

Tým, že je systém uložený na serveri, je možné web upravovať viacerými používateľmi (redaktormi) a z ľubovoľnej lokality, ak máme prístup na internet. Zmeny sa prejavia okamžite. Nároky na použitý počítač sú iba ako na bežné prezeranie stránok, lebo všetky procesy bežia na výkonných webových serveroch.

Po nainštalovaní systému môžeme prakticky sami spravovať web, čím dosiahneme nezávislosť na webových správcoch (webmasteroch), aspoň čo sa týka obsahu.

Kedy treba použiť redakčný systém

Weby, ktoré majú viac ako 30 strán, je už veľmi náročné udržiavať bez použitia nejakého systému na správu webového obsahu. Náklady na takúto údržbu po nejakej dobe zrejme prekročia investíciu do CMS.
Weby so 100 stranami a viac je už prakticky nemožné manuálne spravovať. Množstvo chýb (napríklad nefunkčných odkazov) by úplne ochromilo web.
Pri použití fotogalérie alebo iných podobných systémov je namieste použitie CMS vzhľadom na zrýchlenie práce. Redakčný systém poskytuje množstvo automatizovaných činností (napríklad zmenšovanie obrázkov na potrebnú veľkosť).