Vaša IP adresa je 3.236.83.154


Schovaj menu Zobraz menu

Modul Články slúži na základnú prácu s webovým obsahom. Umožňuje vkladať a editovať tieto komponenty:

 • texty
 • obrázky
 • vložené súbory
 • tabuľky
 • odkazy na iné články (stránky)
 • odkazy na externé webové stránky
 • zoznamy článkov (stránok)

 

Organizácia obsahu

Na jednej stránke sa zobrazuje zvyčajne jeden článok, ale niekedy sa môžu zobrazovať viaceré, alebo časti a zoznamy iných článkov – záleží na grafike a funkcionalite webu. Miesto zobrazenia je určený šablónou.

Obsah je členený do sekcií. Druhy sekcií sú jednotlivé komponenty (vymenované vyššie). Každý druh sekcie má iné nástroje na editáciu a nastavenie.

Články sú zoskupené do tém (napr. častí webu – služby, produkty, a pod.).

Editácia

S jednotlivými článkami môžete ľubovoľne manipulovať: pridávať, meniť poradie, presúvať do inej témy, duplikovať a mazať. Článok môže byť aktívny (zobrazuje sa na webe, v zoznamoch a menu) alebo neaktívny (nezobrazuje sa, ale nie je vymazaný). Takto si môžete ponechávať sezónne články, vzory alebo rozpracované články na neskoršie použitie.

Modul zahŕňa aj úpravu tém.

Práca s textom

Texty je možné upravovať podobným spôsobom, ako texty v kancelárskych aplikáciach. K dispozícii sú nástroje na nastavenie písma, veľkosti, rezu, atď. To všetko je v móde WYSIWYG*, teda úpravy vidíte hneď v editačnom okne.

Výhodou sú nastavené štýly odstavcov a nadpisov, takže typografická úprava textu je rýchla a elegantná. Pri dodžiavaní týchto štýlov dosiahnete konzistentné zobrazenie stránok v jednotnej grafickej úprave na celom webe. Urobíte tým veľkú radosť vášmu webdizajnérovi :)

Práca s obrázkami

Obrázky sa pri vkladaní zmenšia na potrebnú veľkosť – súčasne môžeme nastaviť dve veľkosti. Menšia slúži na vloženie do textu a väčšia sa zobrazí po kliknutí na menšiu.

Vkladanie externých súborov

Na stránky môžeme vložiť odkaz na súbory, ktoré si môže návštevník stiahnuť. Potrebné súbory nahrávame na server priamo v prostredí editácie článku.

Práca s tabuľkami

K dispozícii sú štandardné nástroje na úpravu tabuliek:

 • vytváranie nových tabuliek
 • vkladanie a odoberanie riadkov a stĺpcov
 • zlučovanie buniek
 • nastavenie hlavičiek tabuľky
 • grafická úprava buniek
 

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Pri úprave článku môžete priamo nastavovať aj prvky využívané pri on-page optimalizácii:

 • nastavenie úrovne nadpisov
 • meta-tag Title
 • meta-tag Description
 • meta-tag Keywords