Vaša IP adresa je 3.236.83.154


Schovaj menu Zobraz menu

Základný modul obsahuje spoločné funkcie a nastavenia pre celý systém, preto jeho inštalácia je nevyhnutná.

Vzhľadom na to, že v module Používatelia sa nastavujú aj editorské právomoci, je potrebné nainštalovať aj tento modul.

Ostatné moduly sú voliteľné a dajú sa doinštalovať aj neskôr, bez toho, aby ovplyvnili iné moduly.

Jednotlivé vývojové verzie modulov sú označované číslom (napr. verzia 3.0), ale vzájomnú kompatibilitu určuje úroveň – kód zložený z písmen (napr. XG). Všetky moduly musia byť rovnakej úrovne.