Vaša IP adresa je 3.236.83.154


Schovaj menu Zobraz menu

Tento modul sa stará o organizáciu používateľov.

Každý používateľ má nastavené právomoci - možností úpravy obsahu alebo prístupu na niektoré časti webu.

Do databáz sa ukladajú aj používatelia, ktorí nemajú prístup do systému, napríklad odberatelia newslettru a pod.

Zobrazenie používateľov

Používatelia sú prehľadne zobrazení vo viacstranových tabuľkách s možnosťou nastavenia parametra, podľa ktorého sú zoradení.
Po kliknutí na meno používateľa sa zobrazia podrobnosti.

Editácia

Informácie o používateľovi môžeme ľubovoľne upravovať – registrovať nového, nastavovať práva, meniť údaje a mazať.

Predvolené nastavenia

Konkrétne nastavenia úrovní právomocí určí po dohode so zákazníkom firma Xion pri inštalácii. Práca je potom jednoduchá a prehľadná.


Kvôli bezpečnému prístupu do systému sa modul Používatelia inštaluje vždy.