Vaša IP adresa je 3.236.83.154


Schovaj menu Zobraz menu

Ako napovedá názov, modul Produkt vkladá, organizuje a zobrazuje informácie o sortimente výrobkov alebo tovaru.

Použitie je však oveľa širšie, napríklad na služby, reality alebo portfólio projektov.

Organizácia produktov

Produkty obsahujú základné informácie, voliteľné parametre a fotografie. Produkt môže mať aj varianty, ktoré sa líšia iba v jenom parametri, napríklad vo farbe. Variant má svoje fotografie a cenu.

Produkty sú zoskupované do kategórií. Produkt sa však môže objaviť aj v zozname iných kategórií, čo býva veľmi výhodné.

Každá kategória môže mať voliteľné parametre, ktoré platia iba pre ňu. Parametre sa nezobrazujú v iných kategóriach, čím dosiahneme väčšiu prehľadnosť.

Ceny sa automaticky dopočítavajú (s a bez DPH, pôvodná a zľavnená) pri zmene jednej z nich.

Pri prechode na iné sadzby DPH oceníme manažovanie daní.

Editácia

Organizáciu produktov, variantov, kategórií, parametrov, cien a daní môžeme ľubovoľne upravovať – pridávať nové, presúvať, mazať.

Pri produktoch zadávame základné parametre ako názov, výrobca, webstránka, množstvo na sklade, ceny, atď. Popis produktu upravujeme vo WYSIWYG* editore. Produkt môže byť dočasne nezobrazený, alebo naopak preferovaný.

Produkty a varianty môžu obsahovať ľubovoľné množstvo fotografií. Fotografie sa pri vkladaní automaticky zmenšujú na potrebné veľkosti.

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Pri editácii produktu môžeme nastavovať prvky on-page optimalizácie, ako meta-tagy kľúčové slová (keywords) a popis (descriptions).

Zobrazenie fotografií

Na webstránkach môžeme prechádzať jednotlivými kategóriami (ktoré môžu byť vnorené), prezerať si zoznamy produktov, varianty produktov a fotografie priradené k produktom a variantom.
K dispozícii je aj fulltextové vyhľadávanie.